Fremtidens ferieby

Møn er Vordingborg Kommunes vigtigste turismelokalitet, og vores ambitiøse mål for udvikling i turismen kan kun nås med en markant udvidelse af overnatningskapaciteten. “Sukkerfabrikken Møn” projektet er derfor af afgørende betydning for den fremtidige udvikling – ikke kun på Møn men også i Vordingborg Kommune og turistdestinationerne på Sydsjælland.
Vi vil bakke op med alt hvad vi kan, fra planlægning og tilladelser til investeringer i relevant infrastruktur omkring projektet.