Møns omdrejningspunkt i fortid og fremtid

Feriebyen ’Sukkerfabrikken Møn’ etableres i den gamle Stege Sukkerfabrik. Fabrikkens karakteristiske rødstensbygninger møder alle, der kommer til Stege.

I mere end 100 år var sukkerfabrikken Møns største og vigtigste virksomhed. Den blev etableret af ’De Danske Sukkerfabrikker’ i 1884, på lokalt initiativ af bl.a. højskolemanden Frede Bojsen.

Sukkerfabrikken var sværindustri fra starten. Et kæmpestort fabrikskompleks, med hundreder af ansatte, hundredvis af landmænd på roekontrakter og infrastrukturer til transport af roer, saft og sukker, som omspændte hele Møn og Sydsjælland  En sand industriel revolution. Sukkerfabrikkens betydning for det mønske lokalsamfund kan næppe overvurderes. Den var det grundlæggende vilkår for tusinder af familiers dagligliv og for lokalsamfundets sociale struktur.

30 år efter lukningen er fabrikken nu under udvikling til et moderne center for erhverv, kultur og turisme – med masser af småvirksomheder og liv.

Fabrikken er ombygget løbende gennem hele sin historie, men fremstår alligevel som et sammenhængende bygningskompleks af høj arkitektonisk værdi. Det skyldes stor kontinuitet i byggestilen fra 1880’erne til 1980’erne: Blanke mure i røde teglsten og en rationel arkitektur, som er let at bygge videre på. Efter lukningen er en række tekniske anlæg taget ned, men fabriksbygningerne står intakte som et af Danmarks fornemste eksempler på industriel kulturarv.

Det nye feriecenter skal bygge direkte videre på den rustikke fabriksarkitektur. ’Saftstationen’, hvor roerne blev snittet og kogt, omdannes til hotel; ’Sukkerhusets’ rustikke interiører (hvor sukkeret blev rafineret) skal danne ramme om spændende nye oplevelsestilbud; der bygges ferieboliger på de gamle roeramper; og de gamle roebassiner, hvor roerne blev spulet, omdannes til damme og haver.

I senere etaper skal der bygges ferieboliger udenpå de to store siloer, og siloernes interiører og bygningerne omkring dem indrettes til nye oplevelsestilbud, ikke mindst et stort nyt ’vandland’.

Hvem står bag sukkerfabrikken i dag?

Det er i dag en ejerkreds bestående af 5 personer, som står bag Sukkerfabrikken A/S. De 5 personer er:

  • Bent Lykke, Direktør
  • Thore Andersen, Bestyrelsesformand
  • Dines Bagenkop Nielsen, Bestyrelsesmedlem
  • Niels Solon
  • John Mathson Hansen
Sukkerhuset - Etape 1a